TID DET TAR

Tidsåtgång för ett uppdrag
överskrider sällan 10 dagar.

KOSTNADER

Industriell målning är ofta finansiellt fördelaktigare än målning för hand. Beroende på mekniseringen i processen.

KVALITÉ

Det skyddande färgskiktet stryks på enlikt färgtillverkarens instruktioner. Endast så säkerställs hög kvalité och hållbart slutresultat för långvarig hållfasthet.

VÅRA KUNDER

VARFÖR VÄLJA INDUSTRIELL MÅLNING?

Industriellt målad plank bearbetas inomhus, i damm- och smutsfri miljö, med anpassad temperatur och luftfuktighet.

Det skyddande färgskiktet stryks på enligt färgtillverkarens instruktioner. Endast så säkerställs hög kvalité och hållbart slutresultat för långvarig hållfasthet.

Våra färgsystem är kontrollerade och rekommenderas av färgtillverkaren för skydd av fasader.

Industriell målning är ofta finansiellt fördelaktigare än målning för hand. Beroende på mekaniseringen i processen.

Minimal mängd för målning våra maskiner kan ta, är 50 m2. Önskar kund mindre mängd, måste man ändå måla upp minst 50 m2.

Tidsåtgång för ett uppdrag överskrider sällan 10 dagar.

Målning för hand är svårare då man måste beakta arbetsförhållanden, hur sol och regn inverkar och hur man får rätt fuktighet för att plank och färg skall torka rätt.

Färgskiktet som enligt rekommendation används måste hålla bestämd tjocklek och måste strykas i jämnt skikt över hela plankans yta, vilket är svårt med pensel eller roller.

Vid tillverkningen använder vi vattenbaserade industrifärger från finske leverantören “TEKNOS”, som har mer än 60 års erfarenhet vid tillverkning av färg.

VÅRA PARTNERS

Teknos

Teknos är en av de ledande leverantörerna av industrifärg i Europa och har intagit en säker plats i segmentet detaljhandel och arkitektur.

Teknoswww.teknos.fi
HolzProf

HOLZprof® är ett ekologiskt flamskyddsmedel.

B-S1-D0 i brandskyddsklass – vilket innebär att det inte är eldbefängt, nästan inte ryker alls eller att flammor droppar.

HolzProfwww.holzprof.lv
Klinkmann

SIA Klinkmann LAT är ett internationellt företag verksamt på den lettiska marknaden som leverantör av industriell specialfärg och nycklar, professionell industriell automatisering och med brett sortiment av elektronikmaterial.

Klinkmannwww.klinkmann.lv

HÄR FINNS VI